Dynasil® Solid

Nowy produkt

Dynasil® Solid jest preparatem opartym na mieszaninie małocząsteczkowych substancji aktywnych o połączonym działaniu wzmacniającym i hydrofobizującym powierzchnię. Stosowany zarówno do wysokowydajnej impregnacji ochronnej jak również do wzmacniania podłoży zniszczonych działaniem czynników atmosferycznych.

Więcej szczegółów

47,00 zł brutto

  • 1 Litr
  • 5 Litrów
  • 30 Litrów

Zapłać wygodnie
Zapłać wygodnie

Więcej informacji

Opis produktu

Dynasil® Solid

Silanowo – krzemianowy impregnat o równoczesnym działaniu hydrofobizującym i konsolidującym – bezrozpuszczalnikowy

 

Ze względu na małocząsteczkową strukturę w stanie wyjściowym preparat Dynasil® Solid wykazuje bardzo dobrą zdolność penetracji i reagują chemicznie w materiale budowlanym w obecności wilgoci atmosferycznej przechodząc w hydrofobową, odporną na promieniowanie ultrafioletowe i działanie czynników atmosferycznych substancję czynną. Po zabiegu substancja czynna odkłada się na ściankach kapilar i porów jako makromolekularna warstwa, jednocześnie wzmacniając powierzchnię impregnowanych podłoży mineralnych. Ze względu na małocząsteczkowość substancji aktywnych zabieg impregnacji nie wpływa znacząco na dyfuzję pary wodnej.

Cechy charakterystyczne

 

■ bardzo szybkie powstawanie efektu hydrofobowego
■ w obszarze spenetrowanym przez preparat następuje wzmocnienie podłoża
■ nie prowadzi do widocznych zmian na powierzchni materiałów
■ nie zmienia kolorystyki impregnowanych materiałów
■ zapobiega wnikaniu wody, szkodliwych substancji (jak rozpuszczalne w wodzie jony chlorkowe)
■ redukuje skłonność powierzchni do zabrudzeń oraz rozwój mikroorganizmów
■ skuteczność w przypadku małych rys I pęknięć do 0,3mm
■ skuteczny także na wilgotne podłoża

Zastosowanie

Jako preparat do hydrofobizacji i wzmacniania wszelkiego rodzaju nasiąkliwych mineralnych nasiąkliwych materiałów. Szczególnie przydatny do impregnacji podłoży osłabionych działaniem czynników atmosferycznych, jak również do wysokowydajnej impregnacji ochronnej takich materiałów jak.

– Kamienie naturalne
– Tynki mineralne
– Cegła
– Klinkier
– Beton, gazobeton
– Dachówek ceramicznych i betonowych
– Kamienie syntetyczne na bazie mineralnej

Informacje dotyczące zużycia

Poniżej podane są wyłącznie orientacyjne wartości zużycia na rożne podłoża.


Beton 0.10 – 0.20 l/m2
Tynki mineralne 0.05 – 0.15 l/m2
Kamień wapienno – piaskowy 0.10 – 0.25 l/m2
Kamień naturalny drobnoporowaty 0.05 – 0.20 l/m2
Cegła 0.10 – 0.20 l/m2
Klinkier maszynowy 0.05 – 0.10 l/m2
Klinkier ręcznie formowany 0.20 – 0.30 l/m2

Zużycie środka zależy od chłonności materiału i techniki nakładania


 

Opakowania: Opakowanie zbiorcze:

Kanister: 30 L (30 kg) 1 szt.
Kanister: 5 L (5 kg) 4 szt.
Puszka: 1L (1 kg) 16 szt.

UWAGI:
Dynasil® Solid nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w przepisach ADR i RID

Produkty powiązane