Regulamin sklepu www.impregnatdokamienia.pl

1. Właścicielem sklepu www.impregnatdokamienia.pl jest firma:

MaxTrader Group
ul. Czerwone Maki 63 [wygodny wjazd od ul. Buncha]
30-392 Kraków
NIP: PL 868-160-64-22
REGON: 120268936

http://www.Lux4home.com

Bank: BNP Paribas
Numer konta: 87 1750 0012 0000 0000 1158 7127

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet przez stronę internetową www.impregnatdokamienia.pl. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, a zwłaszcza podanie aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia. W przypadku zamówień telefonicznych należy podać wszystkie dane potrzebne do zrealizowania zamówienia (imię, nazwisko, pełny adres dostawy, sposób płatności, aktualny numer telefonu). W przypadku zamówienia na firmę – nazwa i adres firmy, numer NIP, numer telefonu, adres dostawy oraz dane osoby zamawiającej). O otrzymaniu/przyjęciu zamówienia informujemy listem e-mail na podany w formularzu adres (w przypadku zamówienia telefonicznego nie jest wysyłane potwierdzenie zamówienia). Oferta sklepu internetowego www.impregnatdokamienia.pl ważna jest tylko na terenie Polski.

3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w powyższym terminie ze względu na brak przedmiotu świadczenia – Klient jest o powyższym fakcie informowany. Jednocześnie Sprzedający zwraca Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną.

5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6. Termin otrzymania przesyłki – czas realizacji (termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych) + przewidywany czas dostawy

Przesyłki dostarcza:

Firma Kurierska: DHL, DPD, Inpost
czas dostawy 1-2 dni roboczych. Przesyłki dostarczane są w dni robocze w godzinach 9-17, należy zatem w zamówieniach podawać adres do doręczeń taki, aby kurier mógł zastać osobę odbierającą (np. adres do pracy).

Istnieje możliwość dołączenia faktury VAT na życzenie klienta. Prosimy wówczas o wpisanie w komentarzu zamówienia chęci otrzymania faktury VAT oraz wszystkich niezbędnych danych do wystawienia faktury.

7. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
>> przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier

>> kartą kredytową oraz szybkimi płatnościami internetowymi tj. MTransfer, Inteligo, Przelew24 itp. realizowane przez firmę Dotpay

*Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

>> przelewem bankowym na konto sklepu , Dane do przelewu:

MaxTrader Group
ul. Czerwone Maki 63 [wygodny wjazd od ul. Buncha]
30-392 Kraków
NIP: PL 868-160-64-22
REGON: 120268936

Bank: BNP Paribas
Numer konta: 87 1750 0012 0000 0000 1158 7127

Na bankowym poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) w tytule wpłaty należy podać numer zamówienia internetowego oraz imię i nazwisko zamawiającego. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na rachunku.

8. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar pozostał w stanie niezmienionym (m.in. pozostał nieużywany i nieuszkodzony). Towary muszą być zwracane w oryginalnym opakowaniu. Zwracany towar należy odsyłać (na własny koszt) wraz z informacją o koncie bankowym i danymi właściciela konta, na które zostaną zwrócone pieniądze. Cena sprzedaży oraz koszt dostarczenia towaru do klienta zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmuje się żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Paczkę ze zwracanym towarem wraz z poprawnie wypełnionym FORMULARZEM ZWROTU prosimy wysłać na adres firmy:

MaxTrader Group
ul. Czerwone Maki 63 [wygodny wjazd od ul. Buncha]
30-392 Kraków
 

9. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta. Instrukcja użytkowania znajduje się na etykiecie każdego z produktów. Należy przestrzegać wytycznych producenta i użytkować produkt tylko wg informacji na etykiecie produktu znajdującej się na jego opakowaniu i/lub dołączonej do niego instrukcji.

10. Reklamacje.

Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym www.impregnatdokamienia.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawicielstwa na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych w karcie gwarancyjnej serwisach. Klient chcąc złożyć reklamację proszony jest o kontakt (info (małpa) impregnatdokamienia.pl ) gdzie uzyska wszelkie niezbędne informacje na temat postępowania reklamacyjnego. Postępowanie reklamacyjne przebiega różnie w zależności od producenta, dlatego klient reklamując konkretny towar dostanie informację o sposobie reklamowania danego produktu. Reklamacje rozpatrywane są w terminie maksymalnie 15 dni roboczych. 

11. Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez MaxTrader Group
ul. Czerwone Maki 63 [wygodny wjazd od ul. Buncha]
30-392 Kraków

Cele przetwarzania danych:

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy
– wysłania zamówienia oraz

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep impregnatdokamienia.pl

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.

Prawa dostępu do swoich danych:

Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
W tym celu na stronach www.impregnatdokamienia.pl każdy klient, po dokonaniu rejestracji, może mieć wgląd do swoich danych oraz dokonać ich modyfikacji lub uaktualnienia.

Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
-Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

-Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

-rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Sklep nie odpowiada za błędy systemowe występujące niezależne od sklepu, na które sklep nie ma wpływu a mogące wprowadzać w błąd klienta. Sklep w tym przypadku zobowiązuje się do najszybszego poinformowania klienta o błędzie i bezzwłocznego naprawienia błędu.

12. Dla transakcji B2B (dla innych handlowców) sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Punkt ten nie dotyczy konsumentów.

13. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.impregnatdokamienia.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

Przypominamy o możliwości sprawdzenia towaru w obecności kuriera. Towar można sprawdzić po wcześniejszym pokwitowaniu odbioru towaru (oraz ewentualnym opłaceniu pobrania) u kuriera. KURIER MA OBOWIĄZEK CZEKAĆ!!! Jeśli stwierdzicie Państwo uszkodzenie mechaniczne zarówno towaru, jak i samego pudełka, kurier ma obowiązek sporządzić protokół szkody. Prosimy o dopilnowanie spisania protokołu, jego egzemplarz powinni Państwo otrzymać bezpośrednio od kuriera. Nie jest to oczywiście warunkiem do złożenia reklamacji, natomiast może mieć znaczący wpływ na sposób jej rozpatrzenia u przewoźnika.

--------------------------------------------------------------------------------------

Płatności obsługiwane są przez Dotpay

Produkt dodany do ulubionych

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.